انواع مانیتور خودرو

۰۴ مرداد ۱۳۹۷ ۴
مانیتور فابریک L۹۰
نصب مانیتور بر روی سمند
مانیتور فابریک بر روی چانگان CS۳۵
مانیتور فابریک آریسان